Solakzâde Ahmed Efendi

Solaklardan Abdurrahmân Ağa’nın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Solakzâde Ahmed Efendi eğitimi esnâsında Hâcezâde Seyyid Ahmed Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Daha sonra Lûtfî Paşa civârında Öksüzce Mahallesi’ndeki hânesinde müstensihlikle meşgul olup âsâr-ı kesîre yâdigâr bırakmıştır. Tesbit edilebilen son eserinin tarihine istinâden H. 1178/M. 1764 senesinden sonra vefât ettiği anlaşılmaktaysa da, medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Daha ziyâde ilmî eserlerin istinsâhı ile ilgilenib yüzlerle ifâde edilen sayıda Kadı Beyzâvî ve İbn-i Abbâs tefsîri vücûda getirdiği mervî olan Solakzâde Ahmed Efendi’nin, H. 1155/M. 1742’de istinsâh ettiği Buhârî-i Şerîf ile H. 1178/M. 1764’de yazdığı Abbâs Vesîm Efendi’nin Düstûrü’l-vesîm adlı eseri Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’ndedir. Amasya Bayezid Kütübhânesi’nde de H. 1176/M. 1762’de nesihle yazdığı Şihâbeddîn Ahmed Efendi’nin İnâyetü’l-kadî ve Kifâyetü’l-râdî adlı eseri bulunmaktadır.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 68-69; Hat ü Hattâtân, s. 93; Türk Hattatları, s. 179; TSAYK, II, s 32; TYTK, V/2, s. 34.

 

İsmail Orman, 19 mart 2018