Seyyid Alî Nûrî Efendi

Burdurlu olan Seyyid Alî Nûrî Efendi, hüçük yaşta hıfzını ikmâl ile hâfızlardan olduğu gibi, beldesinin meşhur hattatlarından Kayışzâde Hâfız Osman Nûrî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek, H. 1 Cemâziye’l-âhir 1301/M. 29 Mart 1884 tarihinde icâzet almıştır. Böylesine meşhur hattatdan mücâz olmasına rağmen, bundan sonraki ahvâli hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamış olması, hüsn-i hatta ikdâm etmediğine işâret etmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 3 nisan 2018