Seyyid Ahmed Zâ’fî Efendi

Şumnu hattatlarından olan Seyyid Ahmed Zâ’fî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Hüsn-i hattı Seyyid Hasan Âşıkî Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. Özel koleksiyonda bulunan H. 1283/M. 1866 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i, müstensihlikle meşgul olan erbâb-ı hattan olduğuna işaret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Asar-ı Atika Müzayede, 19 Şubat 2011, ss. 270-271.

 

 

İsmail Orman, 8 mayıs 2018