Kütâhî Hüseyin Fevzî Efendi

Kütâhî Hüseyin Fevzî Efendi’nin hâl tercemesine dâ’ir bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Alî Vasfî Efendi’nin tilmizlerinden olan hem-şehrîsi Hasan Vehbî Efendi’den mücâzdır. H. 1263/M. 1846-1847 ve H. 1290/M. 1873 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri görülmüş olup beldesinde müstensihlikle meşgul olan erbâb-ı hatdan olduğuna işaret etmektedir.

Kitâbetin yanı sıra ta’lim-i talebe ile de meşgul olan Kütâhî Hüseyin Fevzî Efendi’nin H. 1273/M. 1856 senesinde Meymûne Mehmed Efendi’ye, H. 1275/M. 1858 senesinde de Ahmed Hamdî Efendi’ye icâzet verdiği tesbit edilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 24 mayıs 2018