Kütâhî Abdullah Vehbî Efendi

Hayatı hakkında Mehmed Efendi’nin oğlu olarak Kütahya’da doğduğu dışında bir bilgi bulunamamıştır. Geçimini ilmî ve edebî eserlerin istinsâhından sağladığı anlaşılan Kütâhî Abdullah Vehbî Efendi’nin H. 1278/M. 1861 senesinde yazdığı ebû-Abdullah Muhammed Temîmî’nin ilm-i kimyâ üzerine te’lif ettiği el-Maü’l-verka ve’l-Arzu’n-nücûmiyye adlı eseri Kayseri’deki Râşid Efendi Kütübhânesi’ndedir. Neşredilen H. 1251/M. 1835 tarihli minyatür hilye-i sa’adeti, orta karar hattatlardan olduğuna delâlet etmektedir.    

 

 

Kaynakça

Hilye-i Şerife, s. 152.  

 

İsmail Orman, 18 mart 2018