İsmâ’il Hulûsî Efendi

İsmine Ahmed Şükrî Durmuş Efendi’nin icâzet-nâmesinde rastladığımız İsmâ’il Hulûsî Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Geçimini kitâbetten çıkaran mahâllî yazı erbâbından olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 2 haziran 2018