Emrullah Hamdî Efendi

Emrullah Hamdî Efendi’nin hayatına dâ’ir yegâne ma’lûmâtımız, Amasyalı olduğudur. Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1254/M. 1838-1839(MR. 3) ve özel koleksiyonda da H. 1267/M. 1851 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri bulunan hattatın, memleketinde mushâf-ı şerîf tahrîri ile meşgul olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

İstanbul Antik Sanat, 10 Şubat 2008, s. 234; TSAYK, I, s. 386.

 

 

İsmail Orman, 10 mayıs 2018