Çinicizâde Abdurrahmân Efendiİstanbullu hattatlardan olan Abdurrahmân Efendi, âsârına “Çinicizâde” künyesiyle ketebe koymuş olduğundan, Türk hattatları meyânında o şekilde şöhret bulmuştur. Küçük yaşta Kur‘an-ı Kerîm’i hıfzedip sesinin güzelliği sâyesinde nâmlı hâfızlardan olunca mevlîdhânân-ı şehriyârî zümresine dâhil olarak H. 1137/M. 1724-1724 senesindeki vefâtına kadar bu görevi sürdürmüştür. Hekimoğlu Alî Paşa Cami’nin karşısındaki Abdâl Ya’kûb Tekkesi şeyhi Üveys Dede’nin türbesinde medfûndur.

Zamanın musıkî meclislerinin mümtâz sîmâlarından olduğu bilinen Çinicizâde Abdurrahmân Efendi, aklâm-ı sitteyi evvelâ Ramazân bin İsmâ‘il’den öğrenerek icâzet almış, daha sonra da Hâfız Osman’ın hânesine müdâvemetle nice zaman da ondan istifâde etmişti. Hüsn-i hattaki kudretini pekiştirdikçe Hâfız Osman’ın takdîrini kazanmış ve hatta hocasının ihtiyarlığında, kalemlerini açıp düzeltme şerefine dahi nâ’il olmuştu.

Gubârîde de mâhir bir hattat olan Çinicizâde Abdurrahmân Efendi, san‘at yaşamı boyunca yüz kadar mushâf-ı şerîf istinsâhına muvaffak olmuş ve bunların bir kısmı Baruthâneli Abdullah tarafından fevkalade sûrette tezhîblenmişti. Özel koleksiyonda da sülüs ve nesihle yazdığı İsm-i Azâm Du‘ası bulunmakta olan hattatın tesbit edilebilen tilmizleri Abdullah Re’fet Efendi, İmâmzâde Feyzullah Efendi ve Tesbihcizâde Abdullah Hamdî Efendi’dir.

 

 

Kaynakça

Devhâtü’l-küttâb, s. 31; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 253; Sicill-i Osmanî, III, s. 321; Hat ü Hattâtân, s. 117; Meşhur Hattatlar, s.133; Türk Hattatları, s. 131; Hat Sanatı Tarihi, s. 73; Alif Art, 9 Aralık 2012, Türk Hattatları, ss. 102, 112, 131, 145; İst.A., I, s. 158 İst.A., VIII, s. 4.

 

İsmail Orman, 19 temmuz 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s