Şeyh Ahmed Yesârî Efendi

Yeşil Tekke nâmıyla ma’rûf Sofular’daki Ordu Dergâhı’nın şeyhi olan Şeyh Ahmed Yesârî Efendi’nin, hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattâtînden olduğu menkûl ise de, terceme-i hâli mezkûr tekke gibi tarihe karışmıştır. Hüsn-i hatta bir hayli tilmizi olduğu nakledilmekteyse de, sâdece Seyyid Abdüssemet İsmet Efendi’nin ismi tesbit edilebilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 7 mayıs 2018