Halîl Şükrî Efendi

Trablusgarb hattatlarından olan Halîl Şükrî Efendi, H. 1291/M. 1874 senesinde oradaki rüşdî mektebin sülüs mu’allimliğine ta’yin edilmiştir. H. 1320/M. 1904 senesinde de Trablusgarb Merkez Rüşdiyyesi’nin sülüs mu’allimliğine nakledilmiştir. Ta’lim-i talebe ile meşgul iken orada vefât ettiği anlaşılmaktaysa da, tarihi ma’lûm değildir.

 

 

 

İsmail Orman, 12 mayıs 2018