Bekir Fâ’ik Nâmık Efendi

Terceme-i hâli hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamış olan Bekir Fâ’ik Nâmık Efendi, sülüs ve nesihi Abdullah Hulûsî Efendi’den meşkederek H. 27 Cemâziye’l-evvel 1282/M. 18 Ekim 1865 tarihinde, Seyyid Mustafa Nûreddîn Efendi’nin şahâdetinde icâzet almıştır. Muhtemelen Dîvân-ı Âlî küttâbından idi.

 

 

 

İsmail Orman, 7 mayıs 2018